Podpora polytechnické výchovy
na základních školách

Stavebictví patří mezi základní pilíře průmyslu. Bez něj by nestály haly pro výrobu, nerozvíjela by se silniční síť, stagnovala by šetrná péče o kulturní památky. Novou nastupující generaci stavařů, architektů a konstruktérů chceme oslovit už na základních školách.

Stavebice Teifoc obsahuje kvalitní kopie skutečných cihel a děti si tak mohou postavit svůj
první dům podle návodu nebo podle své fantazie. Práce s touto pomůckou podporuje
jemnou motoriku, fantazii, preciznost, dětskou tvořivost a prověřuje autorovu trpělivost.  

Ing. Jana Fialová
Radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina

Martin Pertl
manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro Kraj Vysočina

Rychlý kontakt


Kraj Vysočina 
Ing. Jana Fialová

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Martin Pertl